Vaše e-mailová adresa nebude publikována na webu. Po vyplnění formuláře obdržíte do vaší e-mailové schránky zprávu s odkazem. Kliknutím na odkaz ověříte váš e-mail a poté můžete podpořit deklaraci kliknutím na tlačítko PODPOŘIT v pravé části stránky.

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“) tímto činím prohlášení vůči správci Michal Malý, bytem Vítkova 247/7, 186 00 Praha 8 – Karlín (dále jen „Správce“) a výslovně souhlasím, aby tyto údaje Správce zpracovával v následujícím rozsahu:

Údaje typu: jméno a příjmení, bydliště – pouze město – bude zveřejněno, email – nebude zveřejněn

Výlučně za účelem: zveřejnění souhlasu s deklarací a jeho započítání a případného kontaktu ze strany Správce pouze ve věci předmětné deklarace.

Tyto osobní údaje budou Správcem zpracovány po dobu platnosti deklarace, nejdéle však po dobu pěti let od dne jejího vyhlášení.

Jsem srozuměn/a s tím, že poskytnutí výše uvedených osobních údajů není povinné. Jsem srozuměn/a s tím, že v případě, že tyto osobní údaje nebudou z mé strany Správci poskytnuty, nebude mít Správce možnost započítat můj hlas a zveřejnit jej mezi ostatní, kteří souhlasí s přiloženou deklarací a se zpracováním osobních údajů udělili.

Jsem srozuměn/a s tím, že pokud v tomto dokumentu uděluji svůj souhlas se zpracováním, činím tak zcela dobrovolně.

Beru na vědomí, že neudělení souhlasu pro mne neznamená žádné riziko ani újmu a nemůže jakkoliv zhoršit mé právní postavení vůči Správci nebo jiným osobám.

Jsem srozuměn/a s tím, že mnou udělený souhlas mám právo kdykoliv odvolat, a to zasláním e-mailu z emailové adresy, která byla použita při udělení souhlasu na adresu info@deklaracenezavislosti.cz, předmět emailu: „ZRUŠENÍ SOUHLASU“. Toto zrušení bude platné ve chvíli autorizace zrušení z emailu, který byl použit při udělení souhlasu.

Beru na vědomí, že odvoláním souhlasu přitom není dotčena zákonnost zpracování

Jsem srozuměn/a s tím, že podle Nařízení mám rovněž právo:

  • Vyžádat si od Správce potvrzení o zpracování svých osobních údajů, a pokud jsou zpracovávány, mám právo na přístup k těmto údajům, včetně možnosti tyto údaje nechat aktualizovat nebo opravit;
  • Požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů;
  • Požadovat po Správci omezení zpracování osobních údajů;
  • V případě pochybností o zákonnosti zpracování nebo dodržování povinností Správce souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo podat stížnost u dozorového úřadu.

Potvrzuji, že jsem byl/a se svými právy náležitě seznámen/a a že text tohoto Prohlášení byl přiložen k Deklaraci k níž tímto připojuji svůj podpis a souhlasím se zpracováním v Deklaraci uvedených údajů.Zrušit