Deklarace nezávislosti ČR

Autor deklarace: Michal Malý
Signatáři: Michal Malý, Benjamin Kuras, RNDr. Jiří Hynek, Ing. Petr Mach Ph.D

Je třeba, aby co nejvíce z nás dalo politikům najevo, že stávající dění v Evropě a jeho zhoršování odmítáme a je pro nás nepřijatelné. Stávající stav je třeba bezodkladně a racionálně řešit, je nezbytné zajistit ochranu hranic Evropské unie. Je třeba projevit naši vůli.

Podpořit deklaraci

Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů má každý subjekt údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají. Pokud jste vyplnili formulář na podporu deklarace nepřesně, můžete vaše údaje opravit kliknutím zde.